Visuele Screening & Training

Alles draait om de ogen dansende-letters2

Herken je een of meer van onderstaande klachten bij je kind?

 • Vermoeidheidsverschijnselen, nek en/of rugklachten.
 • Hoofdpijn en/of branderige ogen.
 • Concentratie- en gedragsproblemen.
 • Dansende letters.
 • Slordig handschrift.
 • Omdraaien van cijfers, letters of woorden.
 • Slecht ruimtelijk inzicht.
 • Slecht begrijpend lezen.
 • Langzaam spellend en langzaam lezend.
 • Hoofd schuin houden tijdens lezen/studeren.
 • Coördinatieproblemen.dansende-letters1
 • Verstoorde balans en evenwicht

 

De oorzaak van deze klachten zou kunnen samenhangen met een verminderde of onjuiste oogsamenwerking.

Kijken doen we met onze ogen en zien doen we met onze hersenen. Voor dit proces moeten de ogen goed kunnen volgen, richten en samenwerken en de beide hersenhelften moeten goed kunnen samenwerken om daar weer één goed beeld van te maken. Visuele problemen zoals een verminderde of onjuiste oogsamenwerking kunnen leiden tot visuele stress.

De ogen en hersenen moeten dan heel hard werken om te kunnen zien. Bij een onjuiste oogsamenwerking correspondeert het beeld van het ene oog niet met dat van het andere oog. Met hele grote inspanning kan het beeld duidelijker worden. Dit is zeer vermoeiend. Vaak dansen de letters en/of verspringen de regels, lezen gaat hakkelend, kost grote inspanning en wordt dus als niet leuk ervaren.

 

Screening en visuele trainingvisueelscreener

Met behulp van een biobtor wordt er gekeken naar het richten van de ogen, de oogsamenwerking, de bewegende waarneming en de informatieverwerking. Het gaat daarbij om het zien met beide ogen en of de beide hersenhelften goed samenwerken zodat er één goed beeld gevormd kan worden.

Vervolgens vindt er ook een visuomotorisch onderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar de oogvolgbewegingen, het convergeren en accommoderen. Tevens vindt er een screening op reflexrestanten plaats. Mocht er sprake zijn van visuele stress dan wordt er een plan van aanpak gemaakt met gerichte oefeningen om de ogen te trainen zodat ze beter gaan samenwerken. Dit maakt het leren weer makkelijker, beter en dus ook zeker leuker!