Privacyverklaring Praktijk-De Basis

Praktijk-De Basis, gevestigd aan
André Gideplaats 395
3069 EK Rotterdam
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Persoonsgegevens die Praktijk-De Basis verwerkt

Praktijk-De Basis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegeven die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, via telefonisch contact of tijdens de begeleiding
– Burgerservicenummer (BSN), alleen wanneer betaling vanuit PGB plaatsvindt

Cookies

Praktijk-DeBasis.nl maakt geen gebruik van cookies. Op Praktijk-DeBasis.nl vind je links naar andere websites. Als je klikt op een link verlaat je deze website en bezoek je een andere website. Het kan zijn dat de site waar je op terecht komt wel gegevens van je verzamelt. Daarom adviseer ik je om de privacyverklaringen van deze gelinkte sites goed te lezen want deze kunnen afwijken van mijn privacyverklaring.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk-De Basis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het uitvoeren van een op jouw hulpvraag afgestemde begeleiding
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van jouw betaling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk-De Basis bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. Op dit moment geldt een termijn van 15jaar voor de verzamelde medische gegevens en 7 jaar voor de belastinggegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk-De Basis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk-De Basis en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt verzoekt tot inzage, correctie verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijk-debasis.nl.
Verwijderen van gegevens kan niet plaatsvinden als wetgeving ons verplicht informatie te bewaren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk-de Basis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@praktijk-debasis.nl.