Rhythmic Movement Training International (RMTi)

Reflexintegratie volgens de RMTi methode

Rhythmic Movement Training (RMTi) is een reflexintegratie programma dat gebaseerd is op bewegingen die onze vroegste bewegingspatronen nabootsen. Die vroege bewegingspatronen liggen aan de basis van het versterken van het postuur, rijping van het centraal zenuwstelsel, vestibulaire functie, sensorische verwerking, geheugen, leren, emoties en gedrag.

Reflexen zijn dus de basis voor de (neuro)motorische en sensorische ontwikkeling. Wanneer deze reflexen zich zonder problemen kunnen ontwikkelen ervaart een kind/volwassene balans in denken, voelen en doen. Is deze ontwikkeling om wat voor reden dan ook belemmerd, dan kan het kind/volwassene problemen ondervinden op het gebied van gedrag, emoties, concentreren en leren in het dagelijks leven (op school, thuis, op het werk).

Door deze storende/niet geïntegreerde reflexen te stimuleren met de RMTi methode om zich opnieuw of door te ontwikkelen, kan het kind/volwassene weer groeien op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Het lichaam leert eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon. De langzaam en bewust uitgevoerde bewegingspatronen dringen diep door tot in de hersenstam, waar de reflexen opgeroepen worden. De symptomen, die hun oorzaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen of verminderen bij herhaalde oefening.

Tijdens de behandeling worden er oefeningen voorgedaan en uitgelegd zodat er thuis mee geoefend kan worden.

BadgeConsultantRMTi