Reflexintegratie voor kinderen

Herken je het onderstaande?

Hyperactief, onhandig, allergisch, dyslectische verschijnselen, moeite met rekenen, onzeker, angstig, nagelbijten, hoofdpijn, “het zit er wel in maar het komt er niet uit”, etc.

 • Hoe komt het dat sommige kinderen het moeilijk vinden om dat wat in hun hoofd zit ook daadwerkelijk te vertellen?
 • Hoe komt het dat het ene kind met 2 jaar al volledig zindelijk is terwijl het andere kind van 8 nog in bed plast?

Waarschijnlijk heb jij en je kind al verschillende specialisten gezien, heeft jouw kind aan verschillende trainingen meegedaan, gebruikt het misschien medicatie en toch … heb je het gevoel dat er iets niet klopt of anders moet. Het is goed mogelijk dat de oorzaak van deze moeilijkheden veel dieper ligt maar veel eenvoudiger aan te pakken is, zonder dat er zware therapie of vervelende medicatie aan te pas komt.

De reflexintegratiebehandeling is puur natuur omdat het eigen lichaam het werk doet. Ik heb het hier over het aanpakken van PRIMAIRE REFLEXEN. Primaire reflexen zijn automatische bewegingen die vanuit de hersenstam aangestuurd worden als reactie op een prikkel van buitenaf. Door bijv. problemen gedurende de zwangerschap, tijdens de bevalling of in het eerste levensjaar van je kind kan er een reflex-ontwikkelingsstoornis ontstaan. We praten dan over reflexen die niet geïntegreerd zijn. Dit kan verregaande gevolgen hebben op het gebied van leren, gedrag en (lichamelijke) ontwikkeling.

Kenmerken op leerniveau:

reflexintegratie-1

 • (Begrijpend) lezen of spelling is lastig (dyslexie kenmerken).
 • Rekenen/wiskunde is lastig (dyscalculie kenmerken).
 • Moeite met ideeën op papier zetten.
 • Onduidelijk en moeizaam schrijven, onverzorgd ogend handschrift.
 • Bij het overschrijven van het bord worden fouten gemaakt.
 • Concentreren en focussen vergt veel energie.
 • Vaak hoofdpijn na een schooldag.
 • Moeite met plannen en organiseren (ADD kenmerken).

Kenmerken op gedragsniveau:

 

 • (Overmatig) gevoelig en emotioneel.
 • Moeite met prikkelverwerking bijv. aanraking, geuren, licht, geluid, indrukken (ASS kenmerken).
 • Moeite met stilzitten, niet kunnen stoppen met praten of geluiden maken (ADHD kenmerken).
 • (Faal)angstig, schrikachtig of juist gevoelloos lijkend.reflexintegratie-3
 • Terugtrekgedrag vertonen.
 • Contact maken met leeftijdsgenoten gaat moeizaam.
 • Moeite met instructies opvolgen, lijkt ongehoorzaam.
 • (Overmatig) gespannen of angstig.
 • Passief gedrag.
 • Onderuit hangen of juist veel met het hoofd op tafel.
 • Hechtingsproblemen.

Kenmerken op ontwikkelingsniveau:

 

 • Met de benen onder de billen op een stoel zitten.
 • Laat met leren praten en/of onduidelijk praten.
 • Anders, laat of niet kruipen.
 • Laat of juist vroeg met lopen.
 • Vertraagde spraak- en/of taalontwikkeling en articulatieproblemen.reflexintegratie-4
 • Bedplassen boven de 5 jaar.
 • Moeite met het zichzelf aankleden boven de 5 jaar.
 • Duimzuigen of nagelbijten boven de 5 jaar.
 • Moeite met grove en/of fijne motoriek (DCD kenmerken).
 • Moeilijkheden met het leren fietsen, zwemmen of duiken.
 • Evenwichtsmoeilijkheden.
 • Letterlijk op de tenen lopen.
 • Allergieën.
 • Veel keel-, neus- en oorproblemen.
 • Droge ogen.
 • Moeite met zien!

 

Reflexintegratiemethoden waar ik mee werk zijn:

Rhytmic Movement Training (klik voor meer informatie)rmti Masgutova Neurosenso-motorisch Reflex Integratie (MNRI)masgutovamethode
rhythmicmovement.org masgutovamethode.nl